Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu. 

Aby dokonać zwrotu należy niezłowcznie poinformować nas o tym i przesłać nabyty produkt wraz z wypłenionym formularzem zwrotu na adres:

SQUARE Karcz Sp.J.

Ul. Piłsudskiego 107

32-540 Trzebinia


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziesz w tym miejscu: wzór_odstąpienia
Dokument możesz nam również dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: biuro@sklep-szachy.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Nabywcę płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.